CONDICIONS GENERALS D'ÚS

CONDICIONS PARTICULARS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ANUNCIS

Limitació de la Responsabilitat

Manifestacions i garanties de l'Anunciant/Indemnitzacions

Dret a modificar i rebutjar l'Anunci per PF

Varios